بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری92

17649757667900بِسم اللهِ الرَََََّّحمنِ الرَّّحیم -165735-49184200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران « M.Sc. » گرایش: مهندسی و مدیریت ساخت عنوان: بهره…

بهبود نقشه گستره جنگل با استفاده از تصاویر چند فصلی طیفی ماهواره ای مطالعه موردی حوزه آبخیز قره سو استان گلستان-

دانشکده علوم جنگل پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.SC.) در رشته جنگلداری بهبود نقشه گستره جنگل با استفاده از تصاویر چند فصلی طیفی ماهواره ای مطالعه موردی حوزه…

بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

-94615-5429252466975-679450 واحد رشت دانشکده کشاورزی- گروه باغبانی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش: گیاهان زینتی عنوان بهبود عمر گلجاییگلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و…

بهبود عمر گلجایی گل بریده داوودی Chrysanthemum morifolium L. با استفاده از اسانس بهارنارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس

واحد رشت دانشکده کشاورزی- گروه باغبانی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد(M.Sc) بهبود عمر گلجایی گل بریده داوودی Chrysanthemum morifolium L. با استفاده از اسانس بهارنارنج، اسید فولویک و…

بهبود طبقه‌بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام -ECG- با ماشین بردار پشتیبان و بهینه‌سازی اجتماع ذرات -PSO-SVM-

دانشكده برق و كامپيوتر پايان‏نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسی پزشکی عنوان: بهبود طبقه‌بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام -ECG- با ماشین بردار پشتیبان و بهینه‌سازی اجتماع ذرات -PSO-SVM- استاد راهنما:…